zondag 2 november 2014

Zeeuws complex met oranje randje ontkomt niet aan sloop

Het gebouw was in 1964 een geschenk van het Nederlandse volk ter gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum van koningin Juliana en prins Bernhard. Geschenk of niet, vijftig jaar na dato doet Zeeland afstand van Het Zilveren Schor. Het voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en wordt gesloopt.
....
Nog altijd is het pand in gebruik als groepsaccommodatie. Huidig eigenaar Libéma, een groot vrijetijdsconcern, gaat op de plek van Het Zilveren Schor een 72 huisjes tellend vakantiepark bouwen. „Het Koninklijk Huis is vanaf het allereerste begin nauw betrokken geweest bij de plannen van Libéma”, aldus de Middelburgse wethouder van Recreatie en Toerisme Simons.

Zo is Libéma gevraagd om bij de nieuwbouwplannen rekening te houden met de maatschappelijke functie die Het Zilveren Schor altijd heeft gehad. Veel activiteiten in het complex, dat jarenlang eigendom was van de Stichting Jantje Beton, stonden in het teken van bevordering van het welzijn van de jeugd. In de loop der jaren is die functie verbreed naar alle leeftijdsgroepen en hebben er in Het Zilveren Schor behalve jeugdkampen ook conferenties, congressen, reünies, vergaderingen en familiefeesten plaatsgevonden. Ook is het gebouw een geliefde locatie voor schoolkampen van Zeeuwse scholen.
...
Op het terrein aan het Veerse Meer komen voorzieningen voor watersport, spel en beweging waarvan zowel jongeren als ouderen gebruik kunnen maken, desgewenst onder begeleiding van studenten van de sportopleiding CIOS. Een actieve leefstijl, gezondheid, gezelligheid en avontuur zijn sleutelwoorden bij het ontwerp. Behalve de 72 vakantiebungalows worden 7 groepsaccommodaties, een sportveld en een centrumgebouw met een restaurant, bar, twee klaslokalen en kleedkamers gerealiseerd. Het park zal ook toegankelijk zijn voor dagjesmensen. De al bestaande insteekhaven wordt vergroot, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en verspreid over het hele park wordt in er speel-, rust- en ontmoetingsplekken voorzien.
...
Libéma verwacht Het Zilveren Schor halverwege volgend jaar te kunnen afbreken. Jan Blijenberg, divisiedirecteur attractie- en vakantieparken bij Libéma: „Eigenlijk was de maatschappelijke functie van Het Zilveren Schor de laatste jaren beperkt. Die markt loopt terug. De financiële exploitatie verliep moeizaam, in figuurlijke zin was de houdbaarheidsdatum van het complex verstreken. We zijn blij dat de gemeente Middelburg akkoord is gegaan met een sociaal-sportieve benadering bij de herontwikkeling van het gebied.”

Het nieuwe park zal volgens Blijenberg waarschijnlijk in 2017 klaar zijn. De kosten van de bouw bedragen 20 tot 25 miljoen euro.

Bron en hele artikel: RD