maandag 24 oktober 2016

Camping eist schadevergoeding na teruglopen inkomsten door komst azc

Camping 't Karrewiel heeft de gemeente Venray verzocht een schadevergoeding van 20.000 euro te betalen. Volgens de Meerlose camping is de verwachting dat zij dit jaar 30.000 euro mislopen door de komst van een azc op recreatiepark Het Roekenbosch.

Om verdere proceskosten te voorkomen deed de camping de gemeente een eenmalig voorstel. Het gemeentebestuur heeft inmiddels per brief laten weten niet in te stemmen met de toekenning van de schadevergoeding.

De verwachting is dat nu een verzoek om planschade zal worden ingediend. Personen en bedrijven hebben mogelijk recht op een dergelijke vergoeding als blijkt dat na een vergunningverlening sprake is van duidelijke omzetdaling of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Omdat de gemeente Venray een planschadeverhaalsovereenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft afgesloten, zal het eventuele planschade op het COA verhalen.

Bron en hele artikel: omroep Venray