woensdag 15 februari 2017

Provincie helpt bij toekomstbestendig maken Het Roekenbosch

De provincie Limburg gaat zes kansrijke vakantieparken ondersteunen bij het opknappen en toekomstbestendig maken. Eén daarvan is recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.

Sinds vorig jaar verblijven op een gedeelte van het park zo'n 350 asielzoekers. Nadat het asielzoekerscentrum na vier of vijf jaar wordt opgeheven, wil Het Roekenbosch starten met een grootscheepse opknapbeurt. De accommodatie verwerft veel geld met de verhuur van woningen aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en wil hiermee een groot deel van de verbouwing bekostigen.

Om te komen tot een modern en toekomstbestendig vakantiepark moet men met veel geld over de brug komen. De provincie helpt door middel van het beschikbaar stellen van capaciteit en middelen. Dit betekent echter niet dat het bestuur van het park achterover kan leunen. De komende maanden gaat Het Roekenbosch aan de slag met het opstellen van een uitgebreid businessplan, waarin de toekomstvisie, het tijdsbestek en de geraamde kosten worden beschreven. Men verwacht medio 2017 een plan aan de gemeenteraad te presenteren. Nadien wordt besproken hoe de provincie en de gemeente kunnen bijdragen.

Bron en hele artikel: omroep venray