maandag 21 januari 2013

Nederlanders minder op vakantie in 2013


Voor 2013 verwacht NBTC-NIPO Research dat Nederlanders minder vaak op vakantie zullen gaan. Het aantal binnenlandse vakanties zal min of meer gelijk blijven, voor het buitenland wordt een daling verwacht. De bestedingen aan vakanties zullen voor zowel binnen- als buitenlandse vakanties dalen. Dit baseert NBTC-NIPO Research op recente economische verwachtingen alsmede grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van de Nederlander. Tijdens de Vakdag van de Vakantiebeurs op 8 januari worden de resultaten nader toegelicht.

Vakantie-intentie aanzienlijk lager vergeleken met vorig jaar
Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 73% van de Nederlanders in 2013 op vakantie wil gaan. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een daling van zo’n 5 procentpunt. Van de Nederlanders die op vakantie willen gaan in 2013 geeft de grootste groep aan even vaak als vorig jaar te willen gaan. Echter, een groeiend aandeel verwacht minder vaak te gaan.

Bron en hele artikel: Pretwerk