donderdag 3 oktober 2013

Recreatieparken Regio Twente zetten volgende stap in duurzaamheid

De Twentse recreatieparken Het Rutbeek bij Enschede, Het Lageveld bij Wierden en Het Hulsbeek bij Oldenzaal zijn overgestapt op zonne-energie. Op de parken van Regio Twente zijn zonnepanelen geïnstalleerd. De parken zijn nu grotendeels zelfvoorzienend voor wat betreft energie. Zonne-energie past bij het duurzaamheidsbeleid van de parken.

Zonne-energie is volgende stap in duurzaam beheer parken
Na de FSC certificering voor de drie parken, het keurmerk voor duurzaam bosbeheer, en de aanschaf van een houtgestookte cv-installatie op Het Hulsbeek is met zonne-energie een volgende stap gezet in het duurzaam beheer van de recreatieparken. Zonne-energie levert op termijn ook een kostenbesparing op.

Instandhouding natuur voor bezoekers van groot belang
Hans van Agteren, portefeuillehouder recreatie en toerisme van Regio Twente, vindt dat recreatie en duurzaamheid samen gaan. "De bezoekers van de parken komen omdat ze actief willen zijn te midden van de natuur en het prachtige Twentse landschap. We vinden het daarom van groot belang om die natuur in stand te houden en verder te versterken. Dat doen we door duurzaam beheer. En een duurzame energievoorziening hoort daar als vanzelf bij.”

Bron en hele artikel NRIT